Vil du samarbeide med oss???

Det er ingen spøk å drive teatervirksomhet, og vi er alltid på jakt etter hyggelige samarbeidspartnere.

Kunne du tenke deg at du / din bedrift ble assosiert med oss?

Ta gjerne kontakt!!!